O nás

Občianske združenie DYCH a POHYB v Malinove

Čo je našim cieľom?

Občianske združenie DYCH a POHYB bolo založené za účelom vedenia ľudí k aktívnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, predovšetkým prostredníctvom zmeny životného štýlu a viesť ich k pohybovým aktivitám, k pozitívnemu mysleniu, zodpovednosti k svojej osobe, rodine a voči spoločnosti, tiež k prírode a k životnému prostrediu.

Ako to dosiahnuť?

Prostriedkom na dosiahnutie cieľa uvedeného vyššie je predovšetkým zameranie sa v rámci aktivít v štúdiu na svoj dych, spojený s aktívnym pohybom v rámci možností každého z nás.

Cvičenie

Preto naše cvičenia sú rozdelené do rôznych skupín a to Hatha joga, Jogová terapia a tiež jogové pobyty ( víkendové, príp. pobyty pri mori a pod.)

Aktivity

Keďže nám ide aj o iné aktivity v záložke rozvrhu budú uvedené rôzne aktivity, ktoré budeme organizovať za účelom zlepšenia zdravia, životného prostredia, príp. dušeného pokoja vo forme vystúpení, prednášok a pod.

Prečo joga?

T.K.V. Desikachar (autor bestselleru The Heart of Yoga) tvrdí, že každý, kto vie dýchať, môže cvičiť jogu. Obmedzenia neexistujú. Je úplne jedno, koľko máte rokov, či ste fit alebo máte obmedzenú pohyblivosť – jogistom sa môže stať každá z nás. Jogu praktizujú dokonca aj na niektorých školách a v niektorých domovoch dôchodcov. Jedinou podmienkou je, že musíte určitý čas vydržať. Pozitívne efekty cvičení sa totiž dostavia až po niekoľkých mesiacoch pravidelného cvičenia a dýchania.

Po pravidelnom cvičení jogy sme spozorovali tieto benefity:

  1. Lepšiu schopnosť sústrediť sa
  2. Lepšiu schopnosť komunikovať na všetkých úrovniach
  3. Schopnosť relaxovať a väčšiu stresovú toleranciu
  4. Vyššiu účinnosť práce
  5. Väčšiu tvorivosť a lepšiu pohybovú kultúru

Čo sa u nás aktuálne deje?

Sledujte nás aj na Facebooku